Warunki korzystania

Hostingsnet.com stale sprawdza dokładność i aktualność informacji dostępnych na stronie internetowej. Jednak informacje na stronach internetowych mogą znajdować się za faktycznymi zmianami. Materiały i informacje dostępne na stronie Hostingsnet.com są prezentowane, gdy tylko zostaną przesłane do witryny. Może istnieć różnica między obecnym statusem usługi a stanem witryny. Informacje na stronie internetowej, aktualność, dokładność, warunki, jakość, wydajność, zbywalność i stosowność nie są podane ani zapewnione o kompletności wpływu na inne informacje, usługi lub produkty, w tym, ale nie wyłącznie, na stronie Hostingsnet.com. ,

Prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej

Hostingsnet.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze strony internetowej, witryny i usług, produktu, witryny i witryny, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu reorganizacji strony i zakończenia publikacji. Zmiany obowiązują na stronie w momencie publikacji. Uważa się, że zmiany te zostały zaakceptowane przez korzystanie z witryny lub dostęp do witryny. Warunki te dotyczą innych stron internetowych, linków, obrazów i filmów wideo podanych w linku.

Hostingsnet.com, w wyniku naruszenia umowy, deliktu, zaniedbania lub z innych przyczyn; przerwanie transakcji, błąd, zaniedbanie, potrącenie, usunięcie, utrata, opóźniona transakcja lub komunikacja, wirus komputerowy, błąd komunikacji, kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowana rejestracja, modyfikacja lub wykorzystanie odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie.

Łączenie ze stronami internetowymi

Za pomocą tej strony można łączyć się z innymi stronami. Hostingsnet.com nie gwarantuje dokładności informacji na połączonych stronach i nie podejmuje żadnych zobowiązań. Niektóre lub wszystkie z tych stron znajdują się w posiadaniu organizacji lub osób innych niż Hostingsnet.com i na odpowiedzialność tych organizacji. Hostingsnet.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tej strony i związanych z nią usług. Szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z tych witryn, należą do obowiązków użytkownika.

Ostrzeżenie dotyczące praw własności intelektualnej

Od Hostingsnet.com, bez uprzedniej zgody na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowego lub całkowitego odtworzenia informacji zawartych na tej stronie internetowej, modyfikacji, publikacji online lub przesyłu poprzez wykorzystanie innych mediów, dystrybucja, sprzedaż jest zabroniona.

Ograniczenie odpowiedzialności

Hostingsnet.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść artykułów opublikowanych na swojej stronie internetowej. Niektóre lub wszystkie z tych stron znajdują się w posiadaniu organizacji lub osób innych niż Hostingsnet.com i na odpowiedzialność tych organizacji.

Wszystkie komentarze na Hostingsnet.com należą do obowiązków użytkowników. Hostingsnet.com nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości pocztowe i udostępnione, nawet jeśli jest pod naszą kontrolą.

warunki korzystania »